با ظرفیت سازی در میوه و افزایش تقسیمات سلولی از طریق اجرای برنامه تغذیه‌ای فروت‌ست و استفاده عناصر کلسیم و پتاسیم به همراه آبیاری‌های با مدار کوتاه (فاصله بین آبیاری‌ها کوتاه) می‌توان به درشت شدن میوه‌ درختان کمک کرد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود مقاله منتشر شده با عنوان ” راه‌های افزایش درشتی میوه در درختان ” را مطالعه فرمائید.

رنگ‌دانه‌ها در اندام‌های مختلف مانند برگ، میوه و سایر اندام‌ها باعث تولید رنگ‌های مختلف می‌شوند. خود این رنگدانه‌ها از کربوهیدرات و قندهای گیاه شکل می‌گیرند. برای اینکه بتوان میزان قندها را در داخل سلول بالا برد می‌توان از کودهای پتاسیمی استفاده کرد. پتاسیم باعث انتقال قندها از اندام‌های مختلف مانند برگ به میوه می‌شود.