یکی از روش‌های نادرستی که برخی از کشاورزان در مورد مصرف کودها دنبال می‌کنند چالکود است. دقت داشته باشید که ریشه‌های اصلی جذب عناصر غذایی درختان در سطح خاک قرار دارند که با عنوان ریشه‌های سطحی شناخته می‌شوند. معایب چالکود درختان

  1. زمانی که کود به روش چالکود مصرف می‌شود، اولین اتفاقی که می‌افتد، با حفر چاله ریشه‌های گیاه قطع شده و آسیب جدی می‌بینند. بنابراین شرایط ورود انواع بیماری‌ها از نقاط قطع شده فراهم خواهد شد.
  2. وقتی در یک نقطه از زمین کود با حجم بالایی ریخته شود هدایت الکتریکی (EC) خاک آن نقطه بالا رفته که این خود مانع از جذب عناصر غذایی توسط ریشه‌ها خواهد شد.
  3. تصور عموم بر این است که ریشه‌ها به سمت کود ریخته شده داخل چاله حرکت کرده و آن را جذب می‌کنند ولی باید توجه داشته باشید که ریشه‌ها بصورت منظم داخل خاک گسترش می‌یابند و وقتی در یک نقطه از زمین کود را جایگذاری می‌کنید سطح جذب بسیار پایین است.

کشاورزان عزیز حدالامکان از مصرف کودها به روش چالکود خودداری کنید. معایب چالکود درختان بیشتر از آن چیزی است که در بالا به آن اشاره شد. این کار باعث آسیب به گیاه و کاهش جذب عناصر غذایی و ضعف آن خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نهال کاری، توصیه می‌شود مقاله ” روش صحیح کاشت نهال ” را مطالعه فرمایید.

در ارتباط با این موضوع، توصیه می‌شود مقاله منتشر شده در سایت با عنوان ” معایب استفاده از چالکود در باغات ” را مطالعه فرمایید.