مشاوره تخصصی

جهت دریافت مشاوره رایگان در حوزه کشاورزی، کارشناس مورد نظر را انتخاب کنید.

نام کارشناس

حوزه فعالیت

تخصص ویژه

زمینه مشاوره

مدرک تحصیلی

استان

دکتر آرمین اسکوئیان
دکتر آرمین اسکوئیان

دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

تغذیه و کوددهی/خاکشناسی

دکتر مجتبی حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان

دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

تغذیه و کوددهی/خاکشناسی

مهندس سامان محمدزاده
مهندس سامان محمدزاده

کارشناس ارشد گیاهپزشکی

تغذیه و کوددهی/گیاهپزشکی

مهندس جواد شیردل
مهندس جواد شیردل

کارشناس ارشد تکنولوژی بذر

تغذیه و کوددهی

خانم دکتر نظامی
خانم دکتر نظامی

دکترای تخصصی علوم باغبانی

تغذیه و کوددهی

دکتر محمد سیبی
دکتر محمد سیبی

دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

تغذیه و کوددهی

مهندس علی سالاری
مهندس علی سالاری

کارشناس ارشد کشاورزی

تغذیه و کوددهی

مهندس محمد قائدی
مهندس محمد قائدی

کارشناس ارشد

تغذیه و کوددهی

مهندس مهلا قاسمی
مهندس مهلا قاسمی

کارشناس علوم خاک

خاکشناسی

دکتر بابک ملکیان
دکتر بابک ملکیان

دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

تغذیه و کوددهی

دکتر صالح محمدی
دکتر صالح محمدی

دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

تغذیه و کوددهی

مهندس الناز خرم فرهادی
مهندس الناز خرم فرهادی

کارشناس ارشد زراعت

تغذیه و کوددهی

خانم مهندس یحیایی
خانم مهندس یحیایی

کارشناس علوم باغبانی

تغذیه و کوددهی

مهندس سعیده سعادتی فر
مهندس سعیده سعادتی فر

کارشناس ارشد علوم خاک

خاکشناسی

مهندس علی اکبر ایزدی
مهندس علی اکبر ایزدی

کارشناس ارشد کشاورزی - باغبانی

تغذیه و کوددهی

مهندس سیامک صفوی پور
مهندس سیامک صفوی پور

کارشناس ارشد باغبانی

تغذیه و کوددهی

مهندس سید سعید حسینی
مهندس سید سعید حسینی

کارشناس ارشد باغبانی

تغذیه و کوددهی

مهندس حمیدرضا نریمانی
مهندس حمیدرضا نریمانی

کارشناس مهندسی آب

آبیاری

مهندس محمدحسین مودی
مهندس محمدحسین مودی

کارشناس ارشد زراعت

تغذیه و کوددهی

مهندس محمدعلی جوادی
مهندس محمدعلی جوادی

کارشناس ارشد زراعت

تغذیه و کوددهی

مهندس بهروز بیانی راد
مهندس بهروز بیانی راد

کارشناس ارشد زراعت

آبیاری/تغذیه و کوددهی

دکتر اکبر سیفی
دکتر اکبر سیفی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

تغذیه و کوددهی