افزایش رنگ گیری میوه انار

افزایش رنگ گیری در میوه انار

کارشناس: دکتر آرمین اسکوئیان

فایل صوتی رادیو دایان

افزایش رنگ گیری در میوه انار

  • شرایط اقلیمی تأثیر زیادی در رنگ گیری میوه انار دارد.
  • مدیریت تغذیه در جهت افزایش میزان قند میوه اثرات مثبتی در افزایش رنگ گیری میوه انار دارد.
  • محلول پاشی مونوپتاسیم فسفات (پتاس‌وافر دایان) و سیلیکات پتاسیم (سیلیکون دایان) از مرداد ماه به بعد نکات کلیدی برای رنگ گیری میوه انار هستند.
  • مصرف ریشه ای کودهای پتاس بالا مثل سولفات پتاسیم و پتاس وافر دایان کمک زیادی به درشت شدن و رنگ گیری انار خوهد کرد.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه