کود کلات آهن دایان یک نوع کود آهن مایع می‌باشد که از ۶ درصد آهن خالص تشکیل شده و با EDTA و اسید آمینه پروفایل کامل تولید خود شرکت کلات شده است. فرآیند کلاته نمودن باعث رهایش آهسته و پیوسته آهن شده از این رو راندمان جذب آهن توسط گیاه به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن، کلاته نمودن، اثرات متقابل  ( Interaction ) این عنصر را با عناصر دیگر به حداقل رسانده؛ از این رو راندمان جذب تمامی عناصر افزایش خواهد داشت. آهن کلات شده مانع از ایجاد شوک‌های کلسیم، منیزیم و یا فسفر در گیاهان خواهد شد.

آهن در بسیاری از فعالیت‌های متابولیسمی گیاهان مانند تشکیل کلروفیل، فعال سازی سیستم‌های فتوسنتز و متابولیسم پروتئین نقش دارد. کود آهن مایع دایان برای خاک‌های بسیار اسیدی تا بسیار قلیایی مناسب بوده و کاملا در خاک پایدار و برای گیاهان قابل جذب است. این محصول علاوه بر مصارف خاکی در کشت های هیدروپونیک نیز قابل مصرف می‌باشد.

شاید متخصصین تصور کنند که محصولات کیلات شده با EDTA دارای آهن آزاد بالاتری هستند. ولی به علت کیلات این محصول با اسیدآمینه پروفایل کامل، آهن موجود در ترکیب به صورت کیلات شده با اسید آمینه است.

آهن موجود در این محصول به فرم +Fe2 (دو ظرفیتی) است. آهن موجود در کودهای آهن پودری به فرم +Fe3 (سه ظرفیتی) است.

  • به روش سوسپانسیون تولید شده است.
  • میزان بالای عنصر آهن و محلول بودن آن، موجب افزایش کیفیت محصول شده است.
  • این محصول با توجه به نوع فرمولاسیون قابلیت مصرف در خاک های با  pH قلیایی را نیز دارد.

مقدار مصرف

محلول پاشی: میزان مصرف به صورت محلول پاشی (برگ پاشی) در کلیه محصولات ۱ تا ۱.۵ لیتر در هزار لیتر آب در هکتار توصیه می شود.

باغات: میزان مصرف همراه با آب آبیاری (ریشه ای) در باغات ۱ تا ۲ لیتر در هر زمان مصرف پیشنهاد می شود.

زراعت: میزان مصرف همراه با آب آبیاری (ریشه ای) در زراعت ۲ تا ۳ لیتر در هر زمان مصرف پیشنهاد می شود. (البته در صورت نیاز به مصرف بیشتر، نباید در زمان مصرف از مقدار پیشنهادشده بیشتر مصرف شود و فقط تعداد مصرف افزایش پیدا کند).

تک درخت: در صورت مصرف برای هر تک درخت می توان مقدار ۳ تا ۵ سی سی از این محصول را در ۲۰ لیتر آب حل کرده و سپس در محل آبیاری ریشه ها مورد استفاده قرار داد.

هیدروپونیک: برای این سیستم ها مقدار مصرف ۵۰ سی سی (میلی لیتر) در هزار لیتر آب پیشنهاد می شود.

کشت گلخانه ای (خاکی): برای این نوع کشت ها ۵۰ سی سی (میلی لیتر) در هزار لیتر آب در ۱۰۰۰ متر مربع پیشنهاد می شود.