کلسیم به عنوان یکی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه در حفظ پایداری و نفوذپذیری غشا سلول، فعال نمودن برخی از آنزیم‌ها، سنتز پروتئین‌ها، انتقال کربوهیدرات‌ها و در نهایت رشد و نمو سلول‌ها نقش دارد. کلسیم همچنین یکی از ترکیبات اصلی در استحکام دیواره سلولی گیاهان بوده که از این طریق گیاهان را در مقابل آفات و بیماری‌ها مقاوم می‌نماید. این عنصر با افزایش رشد و پراکنش ریشه جذب مواد مغذی از خاک را بهبود بخشیده و همچنین نقش مهمی در جوانه زنی، راندمان فتوسنتز، کاهش مسمومیت فلزات سنگین، مقاومت به تنش‌های محیطی، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی (عطر، طعم، رنگ و ماندگاری)، حفظ غشای سلولی خصوصا در تنش‌های مکانیکی، تنظیم و بزرگ شدن سلول، سنتز دیواره سلولی، غشای پلاسمایی، و لیگنی دارد. این عنصر در حاصلخیزی و اصلاح خاک و همچنین کاهش اثرات تنش شوری بسیار مؤثر است. از نقش‌های مهم عنصر کلسیم می‌توان به پیغام رسان (سیگنالینگ ) بودن آن اشاره کرد. در کل کلسیم یک بلوک ساختمانی بزرگ در دیواره سلولی ایجاد کرده و حساسیت به بیماری را در گیاهان کاهش می‌دهد.
کلسیم به تعادل اسیدهای آلی در گیاه کمک می‌کند و همچنین چندین سیستم آنزیم گیاهی را فعال می‌کند. کلسیم بخش‌هایی از دیواره سلولی را تشکیل می‌دهد که به نوبه خود باعث تقویت ساختار گیاه می‌شود. کلسیم به طور غیر مستقیم موجب بهبود رشد ریشه و تحریک فعالیت‌های میکروبی می‌شود. کلسیم در راندمان تثبیت نیتروژن هوا توسط باکتری‌‌های تثبیت کننده نیتروژن موثر بوده و تشکیل گرده‌های زیستی را در ریشه لگوم‌ها افزایش می‌دهد. کلسیم باعث رشد ریشه و برگ می شود و بر جذب و فعالیت سایر مواد مغذی تأثیر مثبت می‌گذارد.

مزایای کود کلسیم وافر دایان

کود کلسیم وافر دایان حاوی ۱۹ درصد کلسیم معدنی (به فرم Cao) و ۱۰ درصد نیتروژن خالص است که در انواع گیاهان باغی و زراعی قابل استفاده می‌باشد. از مزایای این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تولید شده به روش سوسپانسیون
  • خلوص بالای عنصر کلسیم گنجانده شده در محصول
  • قابلیت حلالیت بسیار بالا در آب
  • کیفیت بالا و قابلیت حداکثر جذب توسط گیاه

مقدار و زمان مصرف

مقدار و زمان مصرف بسته به نوع محصول شما ممکن است متفاوت باشد