گالری دکتر حسینیان

به گالری کارشناسی دکتر حسینیان خوش آمدید. در این صفحه، مجموعه ویدئوهای آموزشی کارشناس برای افزایش آگاهی کشاورزان قرار گرفته است. این ویدئوها در حوزه های مختلف کشاورزی و عموما مربوط به مدیریت مزارع و باغات منتشر شده است.

پربازدیدترین ویدیو کارشناس
  • فروت ست درختان میوه چیست؟
  • هدف از اجرای فروت ست چیست؟
  • بهترین زمان برای اجرای فروت ست
  • کود فروت ست یا برنامه غذایی فروت ست؟
  • چطور برنامه غذایی فروت ست بگیریم؟