چگونه می توان سن گندم را کنترل کرد؟

یکی از روش ها جهت کنترل سن گندم، مقابله با این آفت است. در صورتی که سن گندم با راهکار مقابله مدیریت نشود، مبارزه انجام می شود. نکته مهم در مقابله با سن گندم، مصرف تقسیطی نیتروژن است. کشاورزانی که میزان نیتروژن یا اوره را در یک مرحله و در مقادیر زیاد در مزارع گندم و جو استفاده می کنند، یک سیگنال جذب سن گندم به مزرعه ارسال می کنند. درنتیجه، مزرعه میزبان خوبی برای سن گندم یا توسعه آن می شود. مصرف تقسیطی اوره، مانع این میزبانی خواهد شد و گیاه می تواند شرایط خوب و مقاومی در برابر سن گندم داشته باشد. در صورت عدم مقابله به این روش و توسعه بیشتر سن گندم باید از روش های مبارزه شیمیایی استفاده کرد. عدم انجام مبارزه شیمیایی در این مرحله خسارت سنگینی به مزرعه وارد می کند.

راهکاری که ما به شما ارائه می دهیم استفاده از برنامه غذایی گندم و جو و افزایش مقاومت گیاهان به آفات و بیماری ها است تا آفاتی مانند سن گندم باعث خسارات جبران ناپذیری نشوند. برای مطالعه بیش تر کلیک کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برنامه غذایی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

هزینه نگارش برنامه: رایگان!

هزینه نگارش: رایگان!