نحوه مصرف کودها

کارشناس: دکتر مجتبی حسینیان

  • چند روش برای مصرف کودهای کشاورزی وجود دارد و کدام روش بهتر است؟

دو روش ریشه ای و محلول پاشی برگی برای مصرف کودها وجود دارد.

  • بهترین نتیجه نحوه مصرف کودها برای گیاهان، روش ریشه ای یا محلول پاشی است ؟

بطور کلی جذب عناصر توسط گیاه از طریق ریشه ها بیش تر است اما از طریق محلول پاشی برگی هم جذب انجام شده اما میزان جذب توسط برگ ها نسبت به جذب ریشه ای کم تر است.   

  • در چه زمانی کودها باید به صورت محلول پاشی و در چه زمانی به صورت ریشه ای مصرف شوند؟

برای رفع نیاز گیاه مصرف ریشه ای بسیار بهتر است ولی برخی عناصر مثل کلسیم اگر به صورت ریشه ای مصرف شوند به دلیل باند شدن با برخی عناصر جذب توسط ریشه کم شده و به همین دلیل محلول پاشی در مواقع لزوم برای این عنصر بهتر است.

  • آیا می توان همه کودها را به صورت محلول پاشی مصرف کرد؟

خیر، اکثر کودها باید به صورت ریشه ای مصرف شوند تا نیاز گیاه رفع شود اما در برخی مواقع که نیاز به جذب سریعتر و انتقال سیگنال پروسه های مهم است می توان از محلول پاشی برگی استفاده کرد.  

  • نحوه مصرف کودهای میکروبی به چه صورت است؟

مصرف کودهای میکروبی که به صورت مایع هستند باید به صورت ریشه ای انجام شود زیرا نحوه عمل کودهای میکروبی در خاک است. می توان از طریق سیستم های تانک یا مخزن کودها، شیر و بشکه و یا اسپری روی سطح خاک (قبل از کشت) از کودهای میکروبی استفاده کرد.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه