مدیریت تغذیه باغات پسته

کارشناس: دکتر سمیه نظامی

  • میزان مصرف کودهای ازته در تغذیه باغات پسته چقدر است؟

در سال هایی که محصول بسیار زیاد است (سال On) بخصوص در زمان پر شدن مغز پسته باید میزان کافی از نیتروژن برای درخت فراهم شود ولی قبل از آن باید آزمایش برگ و خاک انجام شود تا از مصرف بی رویه نیتروژن در باغات پسته خودداری شود.

  • کدام عناصر در رشد و جوانه زدن لوله گرده و گرده افشانی پسته موثرند؟

کلسیم و بور (Boron) دو عنصر بسیار مهم برای رشد لوله گرده و رسیدن دانه گرده به تخمدان و گرده افشانی پسته هستند.

  • آیا مدیریت برنامه غذایی پسته می تواند به کاهش هزینه ها در باغات پسته کمک کند؟

بله، قبل از مصرف هر کودی، آنالیز برگ و خاک انجام شود و بدون برنامه غذایی هیچ کودی مصرف نشود تا باغدار هزینه اضافی متحمل نشود.

  • دو آفت مهم باغات پسته در کشور ما کدامند؟

پسیل و چوبخوار دو آفتی هستند که بیش ترین آسیب را به باغات پسته وارد می کنند.

  • آیا مدیریت تغذیه باغات پسته در کنترل آفات و بیماری ها موثر است؟

بله، هر چه درخت رشد بهتری داشته باشد و تغذیه درست و اصولی اجرا شود، نسبت به شرایط تنش زا متحمل تر است و در صورت حمله آفات و بیماری ها خسارت بسیار کمی به درخت وارد می شود.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه