فروت ست در باغات انگور و کیوی

تصور برخی از کشاورزان و حتی کارشناسان بر این است که فروت ست در باغات انگور و کیوی بلافاصله بعد از برداشت میوه صورت می‌گیرد، این تصور نادرستی است و باید توجه داشت که فروت ست از لحاظ زمان اجرا و نوع کودهای مصرفی در این دو درخت با سایر گیاهان متفاوت است. دعوت می‌شود این ویدیو آموزشی را تماشا کنید

www.AgroDayan.com

شرکت دانش بنیان دایان

ثبت ديدگاه