این محصول از طریق از بین بردن میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و همچنین القای مقاومت سیستماتیک توانایی کنترل و درمان بیماری‌های گیاهی با منشاء قارچی و باکتریایی را دارا می‌باشد. این محصول با استفاده از اسانس‌های گیاهی، عصاره‌های گیاهی و ترکیبات مقاوم کننده (ضد استرس‌ها) فرمولاسیون شده است. ترکیبات ضد استرس موجود در این محصول نقش مهمی در بهبودی سریع، جبران کاهش تولید و خسارات ناشی از بیماری‌ ایفا می‌کند. این ترکیب می‌تواند به عنوان یک محرک اقای مقاومت سیستماتیک در گیاهان نیز مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت تکرار مصرف این محصول در دوره‌های ۱۵ روزه براساس نیاز توصیه شود.

روش و مقدار مصرف شوکران

برای استفاده در گیاهان مختلف، مطابق توصیه‌های جدول زیر عمل کنید.

قارچ کش شوکران 3