زرد شدن برگ درختان

پنج دلیل زرد شدن برگ درختان در شروع تابستان

فهرست مطالب

یکی از مهم ترین چالش هایی که همیشه باغداران عزیز با آن روبرو هستن، زرد شدن برگ درخت است که احتمال وقوع آن در همه سال وجود دارد و اگر پیشگیری یا جلوگیری نشود منجر به از بین رفتن بسیاری از برگ ها شده و قطعا کاهش عملکرد درخت هم اتفاق می افتد.

از آنجاییکه برگ درختان منبع فتوسنتز و تولید است، باید در تمام مراحل رشدی تعداد برگ کافی روی گیاه باشد تا میوه ها رشد کنند و درخت عملکرد داشته باشد. قطعا زمانیکه درخت طی رشد میوه ها، به هر دلیلی برگ سبز خود را از دست بدهد، مشکلات زیادی ایجاد می شود که اگر مدیریت نشود نباید توقع نتیجه مطلوب را داشته باشید.

توجه داشته باشید که زرد شدن برگ هر محصولی چه زراعی و چه باغی اهمیت زیادی داشته و باید دلایل بررسی و راهکارها مورد توجه کشاورزان عزیز قرار بگیرد. ما در این مطلب آموزشی چند دلیل مهم زرد شدن برگ درختان در شروع فصل تابستان را خدمتتان ارائه می دهیم و در مطالب آینده، علل زردی در مزارع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

زرد شدن برگ درختان در چه مراحلی اتفاق می افتد؟

در تمام درختان زمانیکه دما هوا افزایش یابد، بقول معروف یک شوک به درخت وارد می شود که ممکن است این شوک به صورت زردی برگ ها مشاهده شود. در واقع برگ های درخت بنوعی نقش زبان قابل درک درخت را به عهده دارند و با هر تنشی چه گرما و چه سایر تنش ها، علائم در برگ ها ظاهر می شود و در واقع اولین بخشی که به اصطلاح به چشم می آید هم برگ ها هستند. توجه داشته باشید زرد شدن بسته به فصل رشد متفاوت است و در واقع در باغات ما در سه مرحله شاهد زرد شدن برگ درخت هستیم. زرد شدن برگ درختان در اوایل، میانه و انتهای فصل رشد هر کدام دلایل متفاوتی دارد که در میانه فصل رشد یا با شروع گرما بیش ترین زردی ها اتفاق می افتد.

توجه داشته باشید که در درختان خزان کننده، زرد شدن های انتهای فصل برای ورود به مرحله خزان، پدیده ای طبیعی است و برای انتقال مواد از برگ ها به ریشه و خزان مطلوب تا فصل بعدی باید اتفاق بیفتد، ولی در این مقاله زرد شدن برگ درختان در شروع تابستان مورد بررسی قرار گرفته است.

دلایل زرد شدن برگ درختان با شروع گرما (آغاز تابستان)

آسیبی که زرد شدن برگ ها در اواسط فصل به باغات وارد می کند، بسیار زیاد است و همین مسئله منجر به کاهش شدید عملکرد خواهد شد. در واقع زرد شدن برگ درخت همراه با کاهش یا از بین رفتن کلروفیل برگ است که همین مسئله منجر به کاهش فتوسنتز شده و بر سایر پروسه های رشد و نموی نیز اثر منفی خواهد داشت.

زردی برگ ممکن است کمبود عنصر یا تنش خشکی باشد، ولی باید دلیل اصلی این زرد شدن برگ مشخص شود و اینکه چه عاملی باعث عدم جذب آن عنصر شده است. آیا کشاورز عزیز بموقع کوددهی را انجام داده؟ یا مشکل از سایر موارد مانند پوسیدگی ریشه است؟ در چنین شرایطی اگر علت را پیدا نکنید و محلول پاشی کنید یعنی به صورت موقت کمبود را رفع کرده اید و مجددا گیاه زرد می شود. پس باید ابتدا دلیل زرد شدن را پیدا کنید و سپس با آبیاری و برنامه غذایی و مدیریت باغات شرایط را کنترل و به سمت بهبود عملکرد پیش ببرید.

تنش گرما و شوک دمایی

زرد شدن برگ درخت در اثر تنش گرما
زرد شدن برگ درخت در اثر تنش گرما

همزمان با آغاز گرما در باغات، متاسفانه درختان درگیر تنش گرما و موج گرمایی (دما بالا همراه با بادهای گرم در منطقه) می شوند که همین مسئله منجر به زرد شدن برگ درختان خواهد شد. نکته مهم در ارتباط با این شرایط توجه به میزان بار درخت است زیرا در زمان شروع فصل گرما در اکثر باغات، درختان بار زیادی داشته و اگر تنش گرمایی هم رخ دهد در واقع درخت از نظر تامین عناصر غذایی دچار مشکل شده و توان فتوسنتزی آن هم شدیدا تحت تاثیر گرما قرار می گیرد. در ادامه این شرایط، روزنه های برگ به دلیل قرار گرفتن در تنش گرمایی بسته شده و قطعا فتوسنتز هم کم شده و همین قضیه باعث زرد شدن برگ درخت می شود. توجه داشته باشید باید برای پیشگیری از این زردی های برگ، قبل از رسیدن گرما نکات مدیریتی را رعایت کنید.

راهکار

مدیریت تغذیه و آبیاری باغ و استفاده از برنامه غذایی درست و اصولی با توجه به نیاز درختان می تواند به کنترل زردی با شروع گرما کمک شایانی کند. مصرف کودهای سیلیکون طی فصل رشد و بر اساس برنامه کوددهی بسیار در کنترل خسارات ناشی از تنش گرمایی موثر است.

تنش خشکی در باغ

اثر تنش خشکی بر زرد شدن برگ درختان
اثر تنش خشکی بر زرد شدن برگ درختان

یکی از کلیدی ترین نکات در باغات، آبیاری در زمان درست و به میزان کافی است و بدون آبیاری به هیچ وجه نمی توانید انتظار بهبود عملکرد را داشته باشید. زمانیکه درخت از نظر آبی دچار کمبود شود، روزنه ها را می بندد و فتوسنتز کم شد و زردی برگ ها اتفاق می افتد. در کنار زرد شدن برگ در اثر تنش خشکی در بسیاری مواقع ممکن است شاهد پژمردگی برگ ها نیز باشید که این مسئله باید سریعا مدیریت شود واگرنه درختان برگ زیادی را از دست می دهند.

راهکار

برنامه ریزی برای آبیاری درست و اصولی بسته به مراحل رشدی باغات و شرایط اقلیمی منطقه انجام شود تا تنش خشکی در باغ باعث زرد شدن برگ ها نشود.

پوسیدگی های ریشه درختان

زرد شدن برگ درخت به دلیل پوسیدگی ریشه
زرد شدن برگ درخت به دلیل پوسیدگی ریشه

همانطور که اشاره کردیم، زرد شدن برگ ها زبان درخت برای نشان دادن تنش ها است که ممکن است این تنش در ریشه باشد. متاسفانه در بسیاری باغات کشور به ریشه درخت اصلا توجهی نمی شود و بعد از مدت کوتاهی باغدار عزیز شاهد پوسیدگی های ریشه خواهد بود. به دلیل اینکه ریشه درخت بخش زیرزمینی خاک است اگر پوسیدگی ریشه اتفاق بیفتد اولین نشانه آن زرد شدن برگ درخت است. متاسفانه اگر دما بیش از حد باشد و قارچ های بیماری زا نیز در ناحیه ریشه گسترش یابند، پوسیدگی ریشه بیش تر خواهد شد.

راهکار

یکی از روش های پیشگیری از پوسیدگی های ریشه که منجر به زرد شدن برگ ها می شود، مصرف سیلیکات پتاسیم در آب آبیاری است که همزمان با شروع فصل گرما می تواند به کنترل تنش گرما و زرد شدن برگ ها کمک کند. کودهای سیلیکات پتاسیم به کنترل تنش ها و بیماری های قارچی بسیار کمک می کنند.

کمبود برخی عناصر

کمبود آهن در برگ درختان
کمبود آهن در برگ درختان

عموم افراد بر این باورند که زردی برگ ها بدلیل کمبود عناصر بخصوص آهن و نیتروژن اتفاق افتاده است. در این بخش به بررسی این نکته پرداخته ایم تا با روشن شدن این مسئله یک سری باورهای رایج که همواره باعث آسیب به باغ می شود نیز اصلاح شود.

در بحث زرد شدن برگ درختان در شروع فصل گرما یکی از دلایل مهم کمبود برخی عناصر است اما مدیریت تغذیه و برنامه غذایی درست نکته کلیدی مقابله با این کمبودها است. توجه داشته باشید که زرد شدن برگ درختان در شروع تابستان می تواند هم به دلیل کمبود آهن و روی و یا سایر عناصر ریزمغذی باشد اما کمبود نیتروژن و گوگرد هم باعث این زردی ها است. در بحث کمبودها نباید نقش مدیریت تغذیه را دست کم گرفت زیرا ممکن است زمان محلول پاشی یا مصرف ریشه ای کودها درست نبوده که باعث عدم جذب عناصر شده است. در چنین مواردی باید دلیل اصلی زرد شدن برگ مشخص شود تا اقدامات بعدی کارساز باشند درغیراینصورت محلول پاشی غیراصولی یا مصرف ریشه ای در زمان نادرست منجر به خسارت بیش تر یا رفع موقتی کمبود خواهد شد. 

راهکار

استفاده از برنامه غذایی درست و اصولی و توجه به نحوه و زمان مصرف کودها مهم ترین راه حل این موضوع است. اگر مشکل کمبود آهن بود، می توانید با محلول پاشی این مشکل را حل کنید. دقت داشته باشید که مدیریت مصرف آهن در اسفند و فروردین یا حداکثر تا اوایل اردیبهشت به دلیل اینکه توانایی جذب آهن توسط ریشه در آن مراحل بیش تر است، می تواند ریشه ای باشد اما پس از آن و با شروع گرما باید کمبود آهن را با محلول پاشی رفع کنید تا زرد شدن کم شود. برای مصرف سایر کودها نیز در صورت کمبود باید با توجه به شرایط باغ و برنامه غذایی اختصاصی عمل کنید تا زرد شدن برگ درختان کم تر اتفاق بیفتد.

آفات و بیماری ها

برگ بیمار و زرد
برگ بیمار و زرد

در بحث زرد شدن برگ درختان به دلیل خسارت آفات و بیماری ها توجه داشته باشید که این زردی ها، لکه ای است و ممکن است در کل باغ مشاهده نشود. بطور معمول زرد شدن برگی که آلوده به آفت یا بیماری باشد همراه با اثرات حضور آفت و عوامل بیماریزا است، اما گاهی هم همراه با کمبود عناصر یا تنش های دیگر است. زمانیکه آفات یا بیماری ها به برگ ها خسارت می زنند شاید آسیب مستقیما در برگ نباشد اما اثرات آن در برگ ها نیز ظاهر شود.

راهکار

یکی از روش های موثر برای پیشگیری از آسیب آفات و بیماری ها این است که درختان باغ مقاوم باشند تا در صورت حضور هر آفت یا عامل بیماری زایی آسیب کم تری به درختان وارد شود و مصرف سموم نیز به حداقل برسد. استفاده درست و اصولی از برنامه غذایی اختصاصی هر باغ یکی از بهترین راهکارها است و از جمله کودهای موثر در مقاومت درختان، کودهای سیلیکون است که نقش موثری در این مسئله دارد.

نکته مهم: باغداران عزیز دقت کنید که گاهی فقط یک عامل دلیل زرد شدن نیست و ممکن است دو یا سه عامل و برهمکنش آن ها منجر به زرد شدن برگ درختان باغ شما شود.

سوالات مهم باغداران در مورد زرد شدن برگ درختان

 • علت زرد شدن برگ درختان باغ من چیست؟

دلایل مختلفی از جمله گرما، تنش خشکی، سوءمدیریت در تغذیه، آفات و بیماری و پوسیدگی های ریشه از جمله علل زرد شدن برگ درختان است.

 • درمان زردی برگ درخت چیست؟

برای رفع زردی برگ ها ابتدا باید دلیل آن مشخص شود و پس از آن می توانید برای رفع زردی برگ اقدام کنید، اما مهم ترین درمان زردی برگ درختان، مدیریت تمام موارد تغذیه ای و آبیاری در باغ است.

 • علت زرد شدن برگ درختان در فصل تابستان چیست؟

تنها یک دلیل نمی تواند علت زردی برگ ها باشد و ممکن است چند دلیل با هم منجر به این مسئله شوند اما دلایل مختلفی از جمله گرما، تنش خشکی، سوءمدیریت در تغذیه، آفات و بیماری و پوسیدگی های ریشه از علل زرد شدن برگ درختان هستند.

منابع

+ Cytological, physiological, and transcriptomic analyses of golden leaf coloration in Ginkgo biloba L. 2018. Horticulture Research, 5:12. Doi: 10.1038/s41438-018-0015.
+ https://greenvistava.com/leaves-turning-yellow-in-summer/

۶ Comments

 1. مصطفی ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ در ۲۳:۵۶- پاسخ دادن

  دست شما درد نکنه ..سپاس گزارم خیلی عالی هست.

  • تیم اگرودایان ۱۴۰۱-۰۴-۰۵ در ۰۷:۵۷- پاسخ دادن

   با سلام و احترام
   از حسن توجهتون سپاسگزاریم

 2. ناشناس ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ در ۲۰:۰۹- پاسخ دادن

  مهمترین دلیل زردی برگ درختان در این شرایط کمبود عناصر غذایی به خصوص آهن است که دلیل آن قلیایی بودن خاک و آب و بالا بودن یونهای کربنات و بی کربنات است.

 3. Saye ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ در ۰۱:۵۲- پاسخ دادن

  خیلی خیلی عالی بود درود برشما .

  • تیم اگرودایان ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ در ۰۸:۰۰- پاسخ دادن

   با سلام و احترام
   از لطف شما سپاسگزاریم و خرسندیم که این مطلب مورد توجهتون قرار گرفت.

 4. بی نیاز ۱۴۰۱-۰۴-۰۳ در ۱۱:۰۹- پاسخ دادن

  یه جمله رو بیست بار واسه پر کردن متن نوشتین، آدم اعصابش خرد میشه.
  یکم به مخاطباتون احترام بذارین

ثبت ديدگاه