رنگ گیری میوه ها در دانه دارها

  • رنگ میوه های درختان دانه دار (سیب و گلابی و به) از ساختارهای آنتوسیانین هستند.
  • اختلاف دمای شب و روز یکی از عوامل موثر بر رنگگیری است.
  • محلول پاشی ترکیبات پتاسیم مثل سیلیکات پتاسیم و مونوپتاسیم فسفات بر رنگگیری درختان میوه موثر است.
  • مصرف ریشه ای ترکیبات پتاسیمی نیز باعث تجمع قند در میوه شده و شرایط رنگگیری را فراهم میسازد.
  • محلول پاشی ها برای رنگگیری میوه را در شب انجام دهید.

فایل صوتی رادیو دایان

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه