دلایل ریزش برگ در باغ پسته

کارشناس: دکتر سمیه نظامی

  • چرا ریزش برگ پسته طی پر شدن مغز پسته اتفاق می افتد؟

دلایل مختلفی از جمله شوری، گرما شدید، مسمومیت عناصر غذایی، بیماری ها و آفات باعث ریزش برگ پسته در مرحله پر شدن مغز پسته می شود.

  • چگونه می توان اثرات منفی شوری را در باغ پسته کاهش داد تا ریزش برگ کنترل شود؟

مصرف گوگرد و کودهای میکروبی با توجه به برنامه غذایی اختصاصی و مالچ برای کاهش تبخیر از سطح خاک تا حدودی به کنترل شوری باغ پسته کمک کرده و تا حد زیادی ریزش برگ کنترل می شود.

  • آیا محلول پاشی کلسیم به کاهش ریزش برگ باغ پسته کمک میکند؟

بله، محلول پاشی دوره ای کلسیم برای کنترل ریزش برگ ها در باغ پسته مفید است چون حضور کلسیم بطور مداوم در ساختار برگ باعث بهبود مقاومت برگ و کاهش ریزش ها کمک می کند.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه