راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

در مناطق شور مقدار بذر مصرفی در هکتار چه تغییری میکند؟

در صورت عدم رعایت میزان بذر مصرفی در هکتار تعداد بوته کاهش و یا افزایش پیدا کرده که هر دو این موضوع موجب کاهش عملکرد گندم و جو خواهد شد. کاهش تعداد بوته باعث افزایش تعداد پنجه می شود ولی این افزایش پنجه و خوشه باعث رفع مشکل تراکم نخواهد شد، بنابراین کاهش عملکرد اتفاق خواهد افتاد. افزایش میزان بذر نیز از جنبه رقابتی می‌تواند موجب کاهش تعداد خوشه‌های مؤثر شود. تحت شرایط خاصی مانند شوری باید به میزان بذر مصرفی در هکتار توجه کنید.

در شرایط غیر شور و در گندم در کشت های آبی با سیستم آبیاری قطره ای تا ۳۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار می تواند شرایط خوبی داشته باشد. در مزارعی که سیستم آبیاری بارانی یا جوی و پشته (نواری) است مقدار ۲۲۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم بذر در هکتار مناسب خواهد بود. در کشت دیم گندم در مناطقی با کمتر از ۲۵۰ میلی متر بارندگی مقدار بذر حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار مناسب است. اما اگر کشت دیم در مناطق با بیش از ۳۰۰ میلی متر بارندگی دارد بذر مصرفی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم خواهد بود.

اما دقت داشته باشید که در مناطق شور باید مقدار بذر مصرفی در هکتار حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21881
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21881
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی