درشت شدن و رنگ گیری هلو و شلیل

کارشناس: دکتر سمیه نظامی

  • برای درشت شدن هلو و شلیل چه کودی استفاده کنم؟

تنها یک کود کافی نیست و باید چند کود در قالب یک برنامه غذایی درست و اصولی مصرف شوند. کودهای دارای عناصر کلسیم، ریز مغذی و روی در مرحله درشت شدن هلو و شلیل نیاز هستند.

  • چگونه رنگ میوه در هلو و شلیل را زیاد کنیم؟

برای افزایش رنگ گیری و رنگ با کیفیت در میوه هلو و شلیل باید میزان قندها و ظرفیت اکسیداسیون قند در میوه را افزایش دهید و برای این کار باید ظرفیت پتاسیم میوه ها زیاد شود تا سیگنال انتقال قند هم افزایش یابد.

  • اگر در زمان رنگ گیری میوه هلو و شلیل دما هوا زیاد باشد چه اثری بر رنگ میوه ها دارد؟

دما زیاد اثر منفی بر رنگ گیری باکیفیت دارد و راهکار آن محلول پاشی با آب سرد در باغات است.

  • محلول پاشی اوره چه اثری بر رنگ گیری بهتر هلو و شلیل دارد؟

اوره به دلیل داشتن ساختار آلی می تواند به بهبود رنگ هلو و شلیل کمک کند و باید به صورت محلول پاشی مصرف شود، زیرا محلول پاشی اوره به دلیل همراه بودن با آب باعث افزایش اکسیژن و در نتیجه افزایش ظرفیت اکسیداسیون قندها می شود و در نتیجه قند بیش تری بسمت میوه هدایت شده و رنگ گیری بهتر خواهد بود.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه