تشخیص لکه های سوختگی روی برگ گیاهان

فهرست مطالب

لکه های خشکی بر روی برگ

لکه های سوختگی بر روی سطح برگ گیاهان ۴ حالت می باشد. خشک شدگی‌های ایجاد شده بر روی برگ ها هیچ کدام مربوط به کمبود یک عنصر در برگ نیست. کمبود عناصر موجب خشک شدگی برگ نمیشود بلکه برگ در کمبود عناصر تغییر رنگ میدهد یا در نهایت حالت چرمی شکل به خود میگیرد که با مدیریت تغذیه مناسب و استفاده از برنامه های غذایی مرتفع میشود.


توضیحات شکل:

شماره ۱Untitled 1

تعرق در گیاهان در حاشیه برگ ها رخ میدهد به طوری که آب جذب شده از طریق ریشه نهایتا از طریق منافذ انتهای رگبرگ ها خارج شده و موجب تعدیل دمایی و خنک شدن گیاه میشود. حال اگر در هنگام جذب آب توسط ریشه، عناصر سنگین و یا هر ماده سمی دیگری وارد گیاه شود، به همراه جریان آب به حاشیه برگ ها رفته و غلظت آن در حاشیه برگ به شدت افزایش مییابد.

Transpiration2

تعرق (تعریق) در گیاهان

در نتیجه علائمی که به این صورت در حاشیه برگ دیده میشوند ناشی از مسمومیت عناصر میباشد.

مثال:

سوختگی حاشیه برگ


شماره ۲Untitled2 1

این نوع سوختگی برگ ها ناشی از محلول پاشی میباشد. در این نوع سوختگی، لکه ها در هر جای برگ ممکن است دیده شود چراکه اگر مواد سمی و یا دز بیش از حد و نامناسب یک ماده محلول پاشی شود، قطرات آن محلول در هر جای برگ که فرود آید باعث مرگ سلولی در همان نقطه میشود و معمولا این لکه ها هیچ نظم و یا اندازه مشخصی ندارند.

مثال:

سوختگی ناشی از محلول پاشی


شماره ۳Untitled3 1

این نوع از سوختگی ها مربوط به بیماریهای قارچی میباشد. در این نوع سوختگی برگی، لکه ها یا به صورت دایره های متحد المرکز و یا به صورت اشکال منظم روی برگ دیده میشود. چراکه قارچ ها فعالیت خود را از یک نقطه شروع کرده و به صورت سلول به سلول پیش میروند تا زمانی که کل برگ را فرا بگیرند.

مثال:

634628 8vdwstOt


شماره ۴Untitled 231

نوع چهارم نیز علائم مربوط به بیمای های ویروسی است که در تمام سطح برگ پراکنده هستند.

مثال:

cmvirus2

 

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.

يك ديدگاه

  1. ناشناس ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ در ۰۴:۱۴- پاسخ دادن

    سلام.ممنون.خیلی ممنون.مختصر و ساده وبدون مقدمات تکراری معمول در سایتهای تکراری. بکر و به درد بخور . خدا اجرتون بده .

ثبت ديدگاه