اهمیت آزمایش خاک

کارشناس: سعیده سعادتی فر

  • چرا آزمایش خاک برای باغ یا مزرعه مهم است؟

به دلیل اینکه آزمایش خاک باعث شناخت بستر رشد گیاهان شده و می توانید ارزیابی بهتری جهت تنظیم برنامه غذایی و مدیریت باغ یا مزرعه خودتان داشته باشید.

  • چه فاکتورهایی در آزمایش خاک باغات و مزارع مهم هستند؟

همه فاکتورهای آزمایش خاک بسته به شرایط اهمیت دارند اما pH، EC و مقدار عناصر اصلی از مهم ترین فاکتورها در یک آزمایش خاک هستند.

  • تغییرات pH چه تغییراتی در خاک ایجاد می کند؟

سلامت گیاه در خاک با تغییرات pH مرتبط است. هر چه pH اسیدی تر، فعالیت میکروارگانیسم های هوازی افزایش پیدا می کند و به صورت غیر مستقیم روی افزایش حلالیت و قابل دسترس بودن عناصر هم تاثیر مثبت دارد، ولی هر چه pH قلیائی تر، فعالیت میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی بیش تر می شود که منجر به محدودیت در جذب عناصر خواهد شد.

  • برای خاک باغ یا مزرعه چه EC مناسب است؟

بهترین محدوده برای EC خاک ۱ تا ۲.۵ است. در EC های پایین‌تر خاک فقیر است و اما در EC‌های بالاتر از ۲.۵ سطح عناصر محلول زیاد و مضر است و باعث شور شدن خاک می شود.

  • آیا EC خاک بر جذب آب و عناصر غذایی اثرگذار است؟

بله، جذب آب و عناصرغذایی مستقیما با EC ارتباط دارد. بطوریکه با افزایش EC خاک، جذب آب و عناصرغذایی کاهش پیدا میکند.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه