آبیاری پس از برداشت باغات پسته

  • آبیاری بعد از برداشت در باغات پسته انجام شود.
  • انتقال مواد غذایی بعد از برداشت میوه به سمت جوانه ها و به سمت ریشه ها برای توسعه ریشه انجام میشود.
  • آبیاری بعد از برداشت با هدف جذب مستقیم نیست. با هدف شرایط مناسب برای حرکت ریشه است.
  • آبیاری در پاییز و زمستان به صورت سبک و سطحی انجام شود. نیازی به آبیاری سنگین نیست.

فایل صوتی رادیو دایان

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه