آبیاری و تغذیه ابتدای فصل دانه دار و هسته دار

کارشناس: دکتر سمیه نظامی

  • آیا می توان آبیاری و تغذیه ابتدای فصل درختان دانه دار و هسته دار را حذف کرد؟

خیر. آبیاری اول فصل باغات دانه دار و هسته دار بسیار کلیدی است و اگر حذف شود باعث ریزش گل و میوه و کاهش شدید عملکرد می شود.

  • مهم ترین کودهایی که باید با آبیاری اول باغات دانه دار و هسته دار استفاده شود، چه کودهایی هستند؟

کودهای باکتریایی که باید به همراه آبیاری اول فصل مصرف شوند و نقش بسیار کلیدی در جذب عناصر توسط ریشه ها دارند.

  • فروت ست چیست و برای باغات دانه دار چه زمانی باید مصرف شود؟

فروت ست در واقع برنامه غذایی فروت ست است که مجموعه ای از کودها بوده و برای درختان دانه دار باید همان اول فصل استفاده شود.

  • در باغات هسته دار هم باید فروت ست اول فصل استفاده شود؟

بله. درست است که اثرگذاری فروت ست باغات هسته دار در اول فصل کم تر از باغات دانه دار است اما به معنی بی اثر بودن نیست. بالاترین اثرگذاری فروت ست برای هسته داران پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ ها است.

  • آیا آبیاری های سنگین اول فصل باغات دانه دار و هسته دار باعث آسیب به درخت می شود؟

بله. آبیاری های سنگین بخصوص در خاک های رسی باعث ریزش گل ها می شود. آبیاری های اول فصل باید به اندازه ای باشد که از سطح خاک تا عمق ۴۰ سانتیمتری رطوبت کافی برای ریشه ها وجود داشته باشد.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه